Dokumenty

 

Vytváření a evidence libovolných dokumentů
na míru a bez námahy

Dokumenty

 • Inteligentní evidence všech Vašich smluv s dodavateli, klienty, zaměstnanci… ale i směrnic, metodik a dalších libovolných dokumentů
 • Sledujeme relevantní parametry dokumentů, které můžete vyhodnocovat
 • Životní cyklus dokumentů odpovídající Vaší firmě a typu dokumentu
 • Detailní řízení oprávnění uživatelů
 • Sledování přečtených dokumentů

Generování na míru

 • Vaše vlastní logika generování dokumentů
 • Detailní seskládání částí dokumentů do komplexního celku, podle toho, jaké parametry zaškrtáte
 • Automatické generování úplných dokumentů v PDF a MS Word podle Vašich pravidel
 • Automatické vyplňování PDF šablon podle Vašich pravidel
 • Editace souborů MS Office přímo v ETISu

Bez námahy

 • Logiku seskládání dokumentů definujete přímo v ETISu a můžete ji kdykoli svobodně upravovat v přehledném diagramu
 • Hlídání termínů smluv a dokumentů
 • Systém upozroňování uživatelů na důležité informace
 • Schvalovací proces (postupný i hromadný)
 • Hlídání plnění smluv

Vyhodnocení

 • Vyhodnocování dat v reálném čase
 • Vyhodnocování podle konfigruace a vlastností dokumentů
 • Sledování vývoje stuktury, typů i vlastnostní smluv
 • Revoluční dynamické analyzování dat na základě fulltextového vyhledávání.
 • Absolutní svoboda tvorby vlastních analýz – tabulek i kontingenčních tabulek a grafů

Jak snadno se vytváří dokumenty

když Vám jde ETIS naproti

 

 

Můžete evidovat libovolné dokumenty. Vyřešíte tím sledování jejich platností, schvalování a nejrůznější potřeby..

 • Dokonalá evidence nejrůznějších typů dokumentů. Od smluv až po interní směrnice.
 • Lze dokumenty evidovat i s jejich vlastnostmi – tedy konkrétními atributy, které se dokumentů týkají. Ty pak můžete různě vyhodnocovat a dokonce nad nimi modelovat Vaše procesy – např. pokud máme smlouvu o dílo za víc jak 1 ml. Kč, musí dokument schvalovat ředitel, jinak ne.
 • ETIS pohlídá platnost dokumentů, provede Vás schvalovacím procesem dokumentu, připomene Vám, pokud k dokumentu něco chybí a tak dále.
 • Můžete nahrávat libovolné soubory.
 • K dokumentům můžete přidávat komentáře i emaily.
 • ETIS automaticky sleduje celou historii změn.

 

 

Přehled všech Vašich uzavřených smluv:

 • Nejrůznější typy smluv – Smlouva o dílo, Kupní smlouva, Licenční smlouva…
 • Každý typ smlouvy zobrazuje takové vlastnosti políček, které se ke smlouvě váží.
 • Můžete z ETISu generovat smlouvy ve formátech MS Word, nebo PDF, které budou předvyplněné podle údajů z ETISu.
 • Schvalovací proces při přípravě smlouvy, Automatická hlídání platnosti smluv, Notifikace, Úložiště na libovolné soubory, Komentáře uživatelů k přípravě, Sledování kolik smlouva vydělala…
 • Můžete si svobodně upravovat pravidla a celou logiku, jak se mají smlouvy generovat.
 • Můžete si svobodně přidat vlastní smlouvy a kompletním obsahem ke generování.
 • Dokumenty MS Word můžete editovat rovnou v ETISu, aniž byste je museli stahovat.

 

 

Aplikace Správce souborů umožňuje spravovat soubory – a to jak přímo na záznamech, tak obecně Vaše soukromé soubory. 

 • Nahrávejte libovolné soubory.
 • Chová se a vypadá tak, jak jste všichni zvyklí.
 • Vybrané typy souborů prohlížejte přímo v systému (obrázky, video, audio, pdf apod.).
 • Každý uživatel má svůj osobní prostor pro nahrávání souborů.
 • Soubory MS Office můžete editovat přímo v systému.
 • Sdílejte soubory a složky s ostatními uživateli systému. S možností volby oprávnění k přístupu k nasdíleným souborům a složkám.

 

Představte si, že můžete jedním kliknutím mít hotové všechny potřebné dokumenty. 

ETIS umí seskládat a vyplnit dokument podle libovolné logiky. Takže Vám připraví úplně hotový, chytře seskládaný dokument, se správně vyplněnými údaji. A i hezky naformátovaný.

 • Generování souborů MS Word, PDF a vyplňování Vašich PDF šablon.
 • Můžete mít úplně vlastní logiku pro seskládání dokumentu – v přehledném diagramu určíte, v jaké situaci se má připojit jaká část.
 • ETIS také umí vyplňovat Vaše hotové PDF dokumenty.
 • ETIS do dokumentu vyplní libovolná data ze systému (např. údaje o klientovi, vlastnostech smlouvy apod.)
 • Kdykoli můžete pravidla dokumentu svobodně a změnit.

 

 

Chcete mít potvrzené, že pracovníci se opravdu seznámili s Vašimi dokumenty? ETIS to za Vás vyřeší naprosto geniálně.

 • Pro libovolný dokumenty (nebo celé složky) si můžete nastavit, že je nějací pracovníci musí přečíst.
 • ETIS dané pracovníky upozorní, aby si přečetli dokument a rovnou jim i pošle email s odkazem na otevření dokumentu. 
 • ETIS dále sleduje, kdo opravdu otevřel dokument a eviduje to. Dává Vám kompletní přehled, kdo už dokument přečetl a kdo ne.
 • Jakmile do takto nastavené složky jen nahrajete dokument a ETIS hned ví, kdo má přečíst dokument a informuje pracovníky.

 

 

Chcete klientům sdílet nějaké citlivé soubory? Nebo je jen prostě nechcete posílat emailem? To Vám vyřeší ETIS.

Geniální funkce na předávání citlivých souborů s ohledem na GDPR.

 • Libovolné soubory, nebo celé složky, můžete sdílet klientům nasdílet. A to aniž by měli přístup do ETISu!
 • ETIS vygeneruje unikátní URL a Heslo, pomocí kterého může kdokoli přistoupit k Vámi sdíleným souborům.
 • Webové prostředí podporuje náhledy na soubory pdf, obrázky, videa, zvuk.
 • Klient Vám může skrz toto webové rozhraní nahrát libovolné soubory, které se OKAMŽITĚ objeví v ETISu.
 • Prvotřídní zabezpečení. Používáno ve společnostech F500!

 

 

Přímo z emailového klienta GMAIL můžete připnout jakýkoli email do systému.

 • Jakýkoli email můžete připnout k jakémukoli záznamu v ETISu.
 • Emaily se OKAMŽITĚ objevují v ETISu.
 • Na záznamu se objeví i přílohy souborů z emailů.
 • Rozšíření podporuje oprávnění, takže uživatelé vidí jen emaily připnuté k takovým záznamům, na které mají oprávnění.
 • Úplné udržení historie komunikace & přehled o situaci pro Vaše kolegy.

Podívejte se na video

 

Na kliknutí

 

Můžete si nechat připravovat libovolné dokumenty, které běžně používáte. Je to jen otázka jednoho kliknutí. 

ETIS umí generovat a vyplňovat dokumenty podle libovolné logiky. Takže vždy dodrží Vaše firemní postupy. Vše bude zaevidované a dohledatelné. A navíc, ETIS pohlídá i platnosti Vašich dokumentů a jejich další procesy.

S přehledem

 

S námi budete vždy vědět, jak si stojí Vaše dokumenty a smlouvy.

Hned budete vidět, co čeká na zpracování, kolik jich bylo už připraveno, které dokumenty končí a které se obnovují…

Můžete i vytvářet libovolné přehledy na základě vlastností dokumentů. 

Dejte Vaší firmě technologie budoucnosti

733 611 200

605 432 076

Napište nám a my se Vám obratem ozveme